Misija
Stalna i sustavna skrb za starije osobe pružanjem kvalitetnijih usluga u okviru stalnog smještaja.
Naša misija je i pružiti svakom korisniku najbolju i vrhunsku uslugu i zadovoljstvo boravka u domu, te stvoriti atmosferu u kojoj će se svi naši korisnici osjećati kao kod kuće.
Svoju misiju dom će ostvariti, pružanjem usluge poludnevnog i cjelodnevnog smještaja, pružanjem usluga pomoći i njege u kući starijim osobama.
Razvijati ćemo nove vrste usluga namijenjene osobama starije životne dobi uz potporu obitelji i lokalne zajednice.


Vizija
Postizanje što kvalitetnijeg života korisnika u domu i lokalnoj zajednici razvojem novih vrsta usluga.
Budućim korisnicima osigurati dostojanstvenu i sigurnu starost.
Biti poželjan poslodavac zaposlenicima koji imaju zadovoljstvo što mogu svojim radom, znanjem, iskustvom i ponašanjem doprinijeti kvaliteti življenja u domu.
Društveno odgovorna ustanova i pouzdan partner.