Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj pruža usluge smještaja, usluge boravka (cjelodnevni, poludnevni) i usluga pomoći u kući.

Usluge smještaja:

  • Jednokrevetne sobe
  • Dvokrevetne sobe
  • Višekrevetne sobe

 

Usluge prehrane vanjskim korisnicima:

 

Usluge posudbe ortopetskih pomagala