Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova Dom za starije osobe “Domenico Pergolis” u Rovinju uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije osobe „Domencio Pergolis”.

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Službenik za informiranje:
Patricia Šen

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama  kojeg možete poslati:

Također, možete ispuniti i kontakt obrazac:

Vaše ime i prezime (obvezno)

Vaš email (obvezno)

Predmet

Vaša poruka

 

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade  iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 38/11.).

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25_13

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija

 

 

Godišnja izvješća: